ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

เชี่ยวชาญด้านการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
และเทอร์โมฟอร์ม

จากผลิตภัณฑ์มาตรฐานสู่การออกแบบ
ตามความต้องการของลูกค้า

ครอบคลุมการใช้งานทั่วโลก

เพื่อตอบสนองตลาดการบริการด้านอาหาร

ตลาดการเดินทางและท่องเที่ยว

เราปรับแต่งอนาคตของคุณ

เราออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเพื่อตอบสนองตลาดบริการด้านอาหาร
และสายการบินทั่วโลกด้วยความเข้าใจถึงเอกลักษณ์และความต้องการเฉพาะของลูกค้า
เราสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการที่ไม่ซ้ำใคร
ติดต่อเรา และพบกับสิ่งใหม่ๆที่เราสามารถทำได้ ... สำหรับคุณ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์